Jirka Holub    oficiální stránka

 

Servotestery

1./
      Většina servotesterů používá zapojení časovače 555. Pomocí tohoto jednoduchého servotesteru lze otáčením potenciometru generovat servoimpulsy od 1ms do 2ms (1,5ms je středová poloha serva). Základní polohy potenciometru si na krabičce ocejchujeme.
Tyto konstrukce v mírných modifikacích jsou popsány na stránkách:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo4.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm

http://web.quick.cz/PetrLBC/tester.htm Na stránce je i plošný spoj a český popis.

http://www.volny.cz/mavit2/Elektro/Servotester/servotester.html


http://www.geocities.com/ahmetonat/servobasics.html
2./
      Vylepšenou verzí je zařízení které se dříve vyrábělo pod názvem TEST 1. Obsahuje výše popsaný generátor servoimlusů s 555kou a k tomu test baterie - jednoduchý voltmetr s možností připojení zátěže, abyste lépe odhadli co v baterii skutečně ještě je. Další funkcí bývá jednoduchý indikátor signálu vysílače.

Dnešní verze tohoto univerzálního přístroje je na http://vitocz.net/elektronika/tester.htm

Pokročilejší verze je na http://vitocz.net/elektronika/batest3/batest3.htm


Další schema tohoto TESTU se mihnulo v diskusi na mojehobby diskusi ma mojehobby. Tak tady je.
3./

>>>>>OVĚŘENO POSTAVENO <<<<<


      Velice šikovná konstrukce servotesteru s PIC je na http://www.rc-cam.com/servotst.htm Tester má tlačítko, po jehož stisknutí generuje signál 1,5ms to jest středovou polohu.(Tato poloha je přesná, nezávisí na napájecím napětí.) Při uvolněném tlačítku lze potenciometrem pohybovat servem do libovolné polohy (generování pulsu teď závisí na přesnosti součástek a mírně také na napájecím napětí). Pak je tu ještě přepínač po jehož přepnutí začne servo přejíždět z jedné krajní polohy do druhé a zpět (impulsy od 0.95ms do 2.1ms s krokem 10 mikro sekund ). Rychlost přejezdu se volí tím potenciometrem.

Zde je program.
4./
      Další servotester s mikroprocesorem je na http://lolowebsite.free.fr/12fservo/12fservo.html

Zde je program.
5./
      Servotester s displejem je popsán na stránce http://www.ejberg.dk/servotst/index.html
Na displeji se zobrazuje délka servoimpulsu v milisekundách. Pomocí tlačítek "vlevo/vpravo"se pohybujeme po jednotlivých číslicích a tlačítky "nahoru/dolu" lze měnit jejich hodnotu. Tím lze nastavit servoimpulsy s přesností 0.1 mikro sekunda.
Dále lze měřit velikost servoimpulsu přicházejícího z připojeného přijímače. Měřený signál lze poslat zároveň beze změny také na výstup a sledovat pohyb serva.
V dalším módu si nastavíme levou a pravou krajní polohu serva (délky pulsů) a rychlost přejezdu. Servotester pak generuje pulsy mezi těmito mezemi se zvolenou rychlostí.

Zde je program.
6./
      Rozšířená verze výše popsaného servotesteru s displejem je na http://www.ejberg.dk/servotst2/index.html
Servotester může ovládat dvě serva. Podobně jako předchozí verze má cyklování, zobrazení délky servoimpulzu z příjímače, měření kvality a stability servoimpulsů a případných výpadků ... Také měří napětí zdroje a měří proudovou spotřebu serva. Součástí servotesteru je otáčkoměr (pro 2, 3 i 4 listé vrtule). Automatické vypínání podsvětlení displeje pří nečinnosti. Uložení všech nastavení servotesteru při vypnutí. Téměř vše je volitelné a nastavitelné. Více se dočtete v originál návodu.
7./
      Dalsi jednoduche servotestery jsou na strankach

http://www.tuug.fi/~isaarine/electronics/servo-test/

http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/xServoTest555.html

http://home.earthlink.net/~tdickens/68hc11/servo/servo.html

http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/aborel/aero/servo1.html